Aktualitások

 • Élő Adás adománygyűjtő est

  "Fantasztikusan sikerült a tegnapi Élő Adás adománygyűjtő est! A Pécsi Közösségi Alapítvány 950.000,- forintott gyűjtött össze a Szomszédsági Akadémia programjára. Köszönjük a szervezőknek, köszönjük a résztvevőknek, és Peták Péternek, aki bemutatta a programot!"

Rólunk

Mi az, hogy közösségi alapítvány?

A közösségi alapítvány hosszú távú, folyamatos működésre létrehozott sajátos civil intézmény, amely adományokat gyűjt és támogatásokat oszt, szolgálva a helyi közjót és a demokratikus közösségépítést. A forrásszervezés egyben a közösségépítés eszköze is. Speciális helyi célok elérése érdekében a közösségi alapítványok önálló, tematikus alapokba gyűjtik a helyi adományokat.

A közösségi alapítvány munkájának alapja a társadalmi bizalom növelése, a lakóközösség életének ismerete, a változás kultúrájának és a közösségi tanulás terepeinek erősítése. Céljait mindenekelőtt a helyi együttműködés fejlesztésével, a helyi identitás erősítésével, a közösségi összetartozás növelésével, és az aktív állampolgárság eszméjének népszerűsítésével éri el.


 • A Pécsi Közösségi Alapítvány indulása

  Szervezőcsoportunk megalapította a Pécsi Közösségi Alapítványt. Összegyűjtöttük az alapító vagyont. Kuratóriumunkban 9 ember köteleződött el az eddigiek során, mindannyian különböző háttérrel, tudással, kapcsolatokkal érkeztek körünkbe. Közös képet alakítottunk ki városunk helyzetéről, első kézből tájékozódtunk a térségünkben működő közösségi alapítványok működéséről (Kolozsvár, Székelyudvarhely, Nagyszeben, Krakkó), megismerkedtünk az ország más pontjain kezdeményező szervező csoportokkal és a munkatervet készítettünk annak érdekében, hogy pécsi tevékenységünk sikeres lehessen.

 • Pécs helyzete, az alapítvány életre hívásának mozgatórugói

  Városunk nemcsak gazdasága, hanem társadalma szempontjából is kritikus helyzetben van: csökkenő népesség, erőteljes elöregedés, területi szegregáció, a közösségi kezdeményezési erő és társulások csekély súlya és mobilizáló ereje. Miközben Pécs országszerte magas presztízsű, vonzó városként él a köztudatban, a pécsiekre gyakran a rossz közérzet a jellemző. Ez a pesszimista hangulat maga is súlyosan dezintegráló hatású. Kezdeményezésünk új szerepeket és új lehetőségeket kíván nyújtani a helyi közéleti szerepvállaláshoz, amely elismerést adhat a civil tevékenységekben résztvevők számára, elősegítheti a helyi társadalom szervezettségi szintjének növekedését.

 • A Pécsi Közösségi Alapítvány rövid bemutatása

  A Pécsi Közösségi Alapítvány (PKA) célja a városban élő emberek különféle csoportjaiból építkező helyi közösségek erősödésének, fenntartható tevékenységének partnerként történő támogatása pályázatok útján. A PKA szektorokon átívelő kapcsolatokat épít a városban, megszólítva a Pécsről más városokba vagy külföldre elszármazottakat is. A PKA e küldetésének teljesítése során erősíteni kívánja a bizalom és a szolidaritás, a „közünk van hozzá” érzését, a közös ügyeinkben való részvétel, a szűkebb-tágabb környezetünk érdekében való tenni akarás, ill. felelősségvállalás szándékát.


Kuratórium tagjai

 • Bognár Hajnalka

  Bognár Hajnalka

  Bognár Hajnalka vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, építészmérnök hallgató a Pécsi Tudományegyetemen. Alapító tagja vagyok annak a b2 hallgatói csoportnak, amely az elmúlt évek folyamán színvonalas munkája révén szakkollégiummá fejlődött. Pécsi fiatalként fontosnak tartom, hogy saját korosztályom megtalálja a városban a helyét, és ötleteiket közösségi segítséggel továbbfejleszthessék, megvalósíthassák. Számomra fontos Pécs jövője, itt születtem, itt tanulok, itt képzelem el a további életemet, szakmai pályafutásomat. Régóta érzem, hogy hiányzik egy olyan kezdeményezés, mint amilyen a Pécsi Közösségi Alapítvány. Az, hogy ennek alakulásában részt vehetek, felemelő érzés számomra. Hiszem, hogy a városban meglévő és a jövőben kialakuló közösségek javítanak a pécsi élet minőségén, és sokkal kedélyesebb várossá varázsolják szülővárosomat. Remélem, elő tudom segíteni, hogy a korombeliek is bátrabban megosszák majd a várossal kapcsolatos gondolataikat, és aktívan részt vegyenek az elkövetkező időszak formálásában.

  Felcser Dávid

  Felcser Dávid

  Felcser Dávid vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a pécsi Nappali Bár tulajdonosa. Az elmúlt évben volt szerencsém több környező ország közösségi alapítványainak kézzelfogható, megvalósult projektjeit megtekinteni, munkájukat működés közben megfigyelni. A tapasztaltak alapján biztosan állíthatom, hogy a rendszer működik és megoldást jelenthet sok olyan problémára melyet a létező önkormányzati és civil kezdeményezések nem képesek kezelni. Szülővárosomért családi hagyomány szerint rajongok, részt venni felvirágoztatásában számomra kötelesség.

  Dr. Kleisz Teréz

  Dr. Kleisz Teréz

  Dr. Kleisz Teréz vagyok, docens a pécsi egyetemen, szociológiát és kultúraközvetítést oktatok, kutatok, részt veszek a Pécs - Tanuló város-Tanuló régió program fejlesztésében, nemzetközi együttműködésekben. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy eltérő kulturális logikák, nyelvek és szervezeti kultúrák ellenére újszerű együttműködési példák és közösségi kezdeményezések szülessenek, amelyek növelik a pécsi lét demokratikus minőségét a jobb életesélyek teremtésére. Szeretnék hinni abban, hogy egyre több ember ismeri fel a közösségi összefogás tapasztalatán keresztül, hogy nem passzív áldozatai vagyunk a sorsnak, hanem rajtunk is múlnak a dolgok, érdemes tanulni, nyitottnak lenni, keresni a társakat.

 • Knyihár Éva

  Knyihár Éva

  Knyihár Éva vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, Baranya Megyei Önkéntes Centrum szakmai vezetője. Szeretem Pécset, ide születtem, ide köt minden: családom, barátaim, hivatásom. Közösségfejlesztő szakemberként meggyőződéssel vallom, hogy helyi közösségi kezdeményezések "gerjesztésével", és azok támogatásával lehet szolidáris közösség(ek)et létrehozni, ezáltal városunkban egy még élhetőbb "pécsi élet" feltételeit megteremteni. Ez hosszadalmas, komoly munka, közös felelősséggel. Hiszem, hogy egy jól működő városi közösségi alapítvány, újszerű szemléletével, hosszú távú alternatívákat adhat ezen civil kezdeményezések megvalósítására.

  Konkoly-Thege Júlia

  Konkoly-Thege Júlia

  Konkoly-Thege Júlia vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora. Több környezet- illetve érdekvédelemmel foglalkozó társadalmi szerveződésben vállaltam és vállalok ma is aktív szerepet és nagy öröm számomra, hogy segédkezhetek ennek az alapítványnak a létrehozásában is. Egy kiforrott közösségi alapítvány működésében olyan jó gyakorlatot látok, amely a szolidáris és megoldásközpontú gondolkodás erősítésével valóban képes a társadalmi változások előmozdítására. A közösségi alapítvány munkájának egy nagyon fontos "mellékterméke" lehet az információ és tudás felhalmozása a helyi igények, erőforrások és módszerek területén. A lényeg számomra a közösség megmozgatása egy olyan rendszerben, ami jó példája lehet a társadalmi felelősségvállalásnak a függetlenség és az önállóság keretein belül.

  Peták Péter

  Peták Péter

  Peták Péter vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány elnöke, a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány munkatársa. Azért vállalok szerepet ebben az új pécsi kezdeményezésben, mert az országos civil szervezetekben évek óta végzett munkám mellett hiányzik az életemből a tevékeny felelősségvállalás Pécsért, ez a város többet jelent nekem, mint lakóhelyet. Hiszek benne, hogy a Pécsi Közösségi Alapítvánnyal elérjük, megtaláljuk azokat az embereket, akik pénzt, időt, lelkesedést fordítanának városunk hosszabb távú jövőjét meghatározó helyi ügyekre. Az aktív közösségek, a méltányosság, a szolidaritás jelentik számomra azokat az értékeket amelyek érdekében szerepet vállalok a kezdeményező csapatban.

 • Szép Tamás

  Szép Tamás

  Szép Tamás vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a pécsi Nappali Bár és Nap Hostel tulajdonosa. Azért vállalok szerepet ebben az új pécsi civil kezdeményezésben, mert alkalmasnak találom a közösségi alapítványi formát arra, hogy javítsuk a Pécsett élő közösségek életminőségét, segítsük a helyben működő civil szervezetek, ngo-k hatékonyabb működését, felhívjuk a szerencsésebb sorsú városlakók figyelmét a kevésbé szerencsés, nehéz sorsú helyi családok, közösségek problémáira, és lehetőséget teremtsünk arra, hogy hatékonyan segítsük, támogassuk egymást egy jobb élet, egy boldogabb Pécs érdekében. Célom, hogy aktívan részt vehessek társadalmi és környezeti ügyeink jobbításában, egy fenntartható és boldog jövő megteremtésében.

  Dr. Tistyán László

  Dr. Tistyán László

  Dr. Tistyán László vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány alapítója és kurátora.


Céljaink

tudatosuljon a pécsi közösség jövőjéért való felelősség

erőteljesebb legyen az önmagunkon való segítés képessége

a támogatók közvetlenül lássák városunkban az igényeket és a támogatásuk hatását

bővüljön a városlakók összefogása és kezdeményezőkedve


Alapjaink


Szomszédság Ereje Alap

Szomszédság Ereje Alap

Lakóhelyhez kötődő közösségi kezdeményezések, összefogások, városrészen belüli és városrészek közötti kapcsolatok elindítása és erősítése.

Pécs Jövője Alap

Pécs Jövője Alap

Régi problémákra új, demokratikus, részvételi megoldások ösztönzése. Kulcsszavak: társadalmi és ökológiai fenntarthatóság, fiatalok, esélyteremtés, állampolgári cselekvés, pécsiség.

Pécsi Közösségi Alapítvány 100 Barátja Alap

Pécsi Közösségi Alapítvány 100 Barátja Alap

Általános felhasználású alap, a közös ügyeinkkel egyetértők számára, akik támogatják céljainkat.

Híreink

Látogatóban volt a Közös Alapon csapata Pécsen!

Ők mondták Rólunk:

"2+2 ez esetben nem nyilvánvalóan 4 Sokkal több! A Pécsi Közösségi Alapítvány negyedik éve partnere a KözösALAPON programnak. Városukért, közösségükért felelősséget érző önszerveződő helyi lakosokból álló csoportból négy év alatt komoly helyi támogató szervezet lett. Közös együttműködésünk második szakaszát zárjuk, aminek része volt egy nyílt, őszinte hangvételű személyes értékelő találkozó. Köszönjük! Respekt PKA!"

Művészeti vásár a Reggeliben!

Helyi művészek munkái megvásárolhatóak a helyszínen.Az eladott művek árából az alkotók felajánlanak egy bizonyos összeget a Pécsi Közösségi Alapítvány részére! Gyertek nézelődni és jótékonykodni.

Indul az Adománygyűjtő Maraton

Mottónk "Helyi forrásból Helyi erőket". Ahhoz, hogy értékes kezdeményezéseket támogassunk, innovatív ötleteket felkaroljunk, szükségünk van a Pécsért elkötelezett magánszemélyek és szervezetek támogatására. Az adománygyűjtés alapítványunk folyamatos tevékenysége.

"Szomszédság Ereje 2017" pályázat nyertesei


Eklekta Egyesület
Lakókapcsolatok - Utcai Kosárlabda Mérkőzések - Kertváros vs. Uránváros
A projektben tervezett tevékenységek megszólítják és aktivizálják a városrészekben élők szélesebb körét. Cél egy nyitott, önszerveződő közösség teremtése, dinamizálás. A projekt lehetőséget ad a városrészek közötti kommunikáció, a kapcsolatok erősítésére, a helyi identitás pozitív irányú formálására, megerősödésére.

Élménylelő Ifjúsági Egyesület
"Gyárvárosi séták" néven a városrészt bejáró és a személyes emlékezet alapján az elmúlt 20 év folyamatait bemutató túra helyi roma mélyszegény nők idegenvezetésével.
Misszió:
megmutatni cigány-magyar együttélést
megmutatni a szegénységet
sztereotípiákat rombolni (gettó, szegénység, hagyományok)

Kézművesek Baranyai Egyesülete
POSTAVÖLGYI FALUNAP A CUHÁRÉBAN Cél: helyi kapcsolatok kiszélesítése, megerősítése, helyiek (kicsi és nagyok) jobban ismerjék meg egymást, tanulhassanak egymástól. Maradandó gyermekkori élmények biztosításán keresztül helyi kötődések, gyermekek közötti kapcsolatok mélyítése.

Maci Csoport
Istenkúti óvoda udvaron falfestés, szabadtéri rendezvényhelyszín/mozi, környékbeli kirándulások, valamint helyi értékeket feltáró programsorozat, helyi tudások bevonásával és erőforrások aktivizálásával.

Mosolymanó Egyesület
Madáretetők telepítése Kertvárosban, a NEVKO környékén. Programelemek: közös feltérképezés és információgyűjtés, a bevont emberekkel (minden korosztály) közös tervezés és kivitelezés, regisztrált madáretetőpontok és azok karbantartása/figyelése. Párhuzamosan: madarak felkutatása és megfigyelése, fényképezése, későbbiekben ezzel kapcsolatos programok meghirdetése (fotók, rajzok stb.), felelős kutyatartással kapcsolatos akciók szervezése.

Nők Összefogása Pécsbányáért
Cél a településrészen lévő szomszédságok között kapcsolatok kialakítása és a meglévők megerősítése.
A program ideje alatt a női csoport a Debreczeni Márton utcai játszótér játékainak megújításán fog dolgozni. 2018 márciusában a tervek szerint egy különleges, zenével kísért, szomszédságokat összekötő fáklyás menet szerveződik a helyiek bevonásával.

Pécsbányai Közösségi Ház - Újszülöttek Gesztenyés Kertje
A megújított és kitisztított közterület helyén megvalósuló Kert egy olyan közösségi tér lesz, ahova minden újszülött születésekor kiültetnek a helyiek egy szelídgesztenye csemetét, amelyen kis tábla jelzi, hogy kinek a tiszteletére került elültetésre.

UCCU Alapítvány
Keleti városrészben élő gyerekek összeismertetése, közös kisfilmek készítése megadott helyi témák mentén. A helyben dolgozó szakemberek és önkéntesek Youtube csatornát, kvázi blogot indítanának el a gyerekekkel együtt. A tematika gyerekek kis világa, életük, érdeklődési köre.

Y Közösségi Ház
Téltemető-tavaszköszöntő karnevál fő célja a helyi kapcsolatok bővítése, erőforrások/tudások feltárása, a helyi lakosság és a környék megismerése és megismertetése
A program törekszik arra, hogy olyan mikroközösségeket találjon, amelyekben megvan az igény arra, hogy a közösség tagjai valódi közösségként működjenek, együtt ténykedjenek, és idővel teljesen önjáróvá váljanak, továbbá legyen kellő igény és aktivitás az itt lakókban azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetnék gazdagabbá, tartalmasabbá a hétköznapjaikat, és hogy a különböző társadalmi rétegek képesek legyenek a békés egymás mellett élésre.

Lezárult pályázatunk "Szomszédság Ereje 2017"

A Pécsi Közösségi Alapítvány meghirdette az első, "Szomszédság Ereje 2017" pályázatát 1 500 000 forintos keret erejéig. Az eredményhirdetésre 2017. október 17-én került sor a Reggeli-ben. Közel 20 civil szervezettel, lakóközösséggel folytatott egyeztetés után 12 pályázat érkezett be, amelyből 9-t támogatott a kuratórium és így több mint 1 000 000 forint kiosztásáról döntött. Ez az összeg kizárólag magánadományokból származott. Az este folyamán a résztvevők megismerkedhettek a pályázókkal és az adományozókkal, akik szintén a rendezvény meghívottjai voltak.

Adományozóink:

Főtámogató:

Közös Alapon

Magánadományozók:

 • Aczél Lászlóné Kónyi Éva
 • Anonim adományozók
 • Ács Tamás
 • Aradi Fanni Sarolta
 • Aradi Hanga Zsófia
 • Benedek Gabriella
 • Bognár Hajnalka
 • Busa Csilla
 • Ders Csaba
 • Dr. Várnagy Péter
 • Dr. Barakonyi Eszter
 • Dr. Höfler Anikó
 • Dr. Husz Mária
 • Dr. Huszár Zoltán
 • Dr. Kiss Tibor
 • Dr. Nemeskéri Zsolt
 • Dr. Pavluska Valéria
 • Dr. Répásyné Gárdai Szilvia
 • Dr. Sümegi Balázs
 • Dr. Sümeginé dr. Dobrai Katalin
 • Dr. Váci Tímea
 • Dránovits Klára
 • Felcser Dávid
 • Gellai Gergely
 • Gógl Zsolt
 • Hajnal Zsolt
 • Ifj. Dr. Zeller Gyula és Pavluska Valéria
 • Kleisz Jánosné
 • Kleisz Teréz
 • Knyihár Éva
 • Konkoly-Thege Júlia
 • Martos Csongor
 • Ódor Zsolt
 • Parag Csilla
 • Peták Péter
 • Petz Andrea
 • Rajnai Attila
 • Rózsáné Szarka Veronika
 • Sasvári Gábor
 • Scsaurszki Tamás Ádám
 • Solyóm Alexander
 • Szcsaurszki József
 • Szép Tamás
 • Tistyán László
 • Velenczei Ágnes
 • Vida Zoltántól
 • Vörös József
 • Zack Tipton
 • Zentai Krisztina

Céges adományozók:

 • DR. PORPÁCZY ÜGYVÉDI IRODA
 • Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
 • KÖSZI Egyesület
 • pB pharma Bt.
 • S.Fact Kft.
 • SZCZAURSKI KFT.
 • TVH-Audit Kft.
 • UL-PA Kft.

Kapcsolat:

Pécsi Közösségi Alapítvány

Székhely és levelezési cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.

Számlaszám:

11731001-23113859-00000000

IBAN szám:

HU69 1173 1001 2311 3859

SWIFT kód:

OTPVHUHB

Adószám: 18755224-1-02

E-mail: pecsi.kozossegi.alapitvany@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pecsi.kozossegi.alapitvany


Alapító okirat megtekintése