ÉV VÉGI ADOMÁNYGYŰJTŐ MARATON

Hárommillió forintot szeretnénk összegyűjteni 2018-ra, hogy jövőre is támogathassunk közösségi kezdeményezéseket.

Számlaszám:

50800111-15503028-00000000

11731001-23113859-00000000

IBAN szám:

HU73 5080 0111 1550 3028 0000 0000

HU69 1173 1001 2311 3859

SWIFT kód:

TAKBHUHBXXX

OTPVHUHB

Aktuális híreink

 • Szomszédság Ereje Alap
  A Pécsi Közösségi Alapítvány a Szomszédság Ereje Alap terhére pályázatot hirdet pécsi civil szervezeteknek, kezdeményezéseknek.
  Összesen 1 millió 500 ezer forintos keret erejéig támogatunk olyan programokat, melyek állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, közös tervezésen alapulnak, és az adott városrészben/szomszédságban fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek.
  A Pécsi Közösségi Alapítvány Szomszédság Ereje Alapját pécsi magánszemélyek adományaiból gyűjtöttük össze.

  Részletes pályázati felhívás
  Regisztráció

Mi az, hogy közösségi alapítvány?

A közösségi alapítvány hosszú távú, folyamatos működésre létrehozott sajátos civil intézmény, amely adományokat gyűjt és támogatásokat oszt, szolgálva a helyi közjót és a demokratikus közösségépítést. A forrásszervezés egyben a közösségépítés eszköze is. Speciális helyi célok elérése érdekében a közösségi alapítványok önálló, tematikus alapokba gyűjtik a helyi adományokat.

A közösségi alapítvány munkájának alapja a társadalmi bizalom növelése, a lakóközösség életének ismerete, a változás kultúrájának és a közösségi tanulás terepeinek erősítése. Céljait mindenekelőtt a helyi együttműködés fejlesztésével, a helyi identitás erősítésével, a közösségi összetartozás növelésével, és az aktív állampolgárság eszméjének népszerűsítésével éri el.

Céljaink

tudatosuljon a pécsi közösség jövőjéért való felelősség

erőteljesebb legyen az önmagunkon való segítés képessége

a támogatók közvetlenül lássák városunkban az igényeket és a támogatásuk hatását

bővüljön a városlakók összefogása és kezdeményezőkedve

 • A Pécsi Közösségi Alapítvány indulása

  Szervezőcsoportunk megalapította a Pécsi Közösségi Alapítványt. Összegyűjtöttük az alapító vagyont. Kuratóriumunkban 9 ember köteleződött el az eddigiek során, mindannyian különböző háttérrel, tudással, kapcsolatokkal érkeztek körünkbe. Közös képet alakítottunk ki városunk helyzetéről, első kézből tájékozódtunk a térségünkben működő közösségi alapítványok működéséről (Kolozsvár, Székelyudvarhely, Nagyszeben, Krakkó), megismerkedtünk az ország más pontjain kezdeményező szervező csoportokkal és a munkatervet készítettünk annak érdekében, hogy pécsi tevékenységünk sikeres lehessen.

 • Pécs helyzete, az alapítvány életre hívásának mozgatórugói

  Városunk nemcsak gazdasága, hanem társadalma szempontjából is kritikus helyzetben van: csökkenő népesség, erőteljes elöregedés, területi szegregáció, a közösségi kezdeményezési erő és társulások csekély súlya és mobilizáló ereje. Miközben Pécs országszerte magas presztízsű, vonzó városként él a köztudatban, a pécsiekre gyakran a rossz közérzet a jellemző. Ez a pesszimista hangulat maga is súlyosan dezintegráló hatású. Kezdeményezésünk új szerepeket és új lehetőségeket kíván nyújtani a helyi közéleti szerepvállaláshoz, amely elismerést adhat a civil tevékenységekben résztvevők számára, elősegítheti a helyi társadalom szervezettségi szintjének növekedését.

 • A Pécsi Közösségi Alapítvány rövid bemutatása

  A Pécsi Közösségi Alapítvány (PKA) célja a városban élő emberek különféle csoportjaiból építkező helyi közösségek erősödésének, fenntartható tevékenységének partnerként történő támogatása pályázatok útján. A PKA szektorokon átívelő kapcsolatokat épít a városban, megszólítva a Pécsről más városokba vagy külföldre elszármazottakat is. A PKA e küldetésének teljesítése során erősíteni kívánja a bizalom és a szolidaritás, a „közünk van hozzá” érzését, a közös ügyeinkben való részvétel, a szűkebb-tágabb környezetünk érdekében való tenni akarás, ill. felelősségvállalás szándékát.

Szomszédság Ereje Alap

Szomszédság Ereje Alap

Lakóhelyhez kötődő közösségi kezdeményezések, összefogások, városrészen belüli és városrészek közötti kapcsolatok elindítása és erősítése.

Pécs Jövője Alap

Pécs Jövője Alap

Régi problémákra új, demokratikus, részvételi megoldások ösztönzése. Kulcsszavak: társadalmi és ökológiai fenntarthatóság, fiatalok, esélyteremtés, állampolgári cselekvés, pécsiség.

Pécsi Közösségi Alapítvány 100 Barátja Alap

Pécsi Közösségi Alapítvány 100 Barátja Alap

Általános felhasználású alap, a közös ügyeinkkel egyetértők számára, akik támogatják céljainkat.

Kik vagyunk

 • Bognár Hajnalka

  Bognár Hajnalka

  Bognár Hajnalka vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, építészmérnök hallgató a Pécsi Tudományegyetemen. Alapító tagja vagyok annak a b2 hallgatói csoportnak, amely az elmúlt évek folyamán színvonalas munkája révén szakkollégiummá fejlődött. Pécsi fiatalként fontosnak tartom, hogy saját korosztályom megtalálja a városban a helyét, és ötleteiket közösségi segítséggel továbbfejleszthessék, megvalósíthassák. Számomra fontos Pécs jövője, itt születtem, itt tanulok, itt képzelem el a további életemet, szakmai pályafutásomat. Régóta érzem, hogy hiányzik egy olyan kezdeményezés, mint amilyen a Pécsi Közösségi Alapítvány. Az, hogy ennek alakulásában részt vehetek, felemelő érzés számomra. Hiszem, hogy a városban meglévő és a jövőben kialakuló közösségek javítanak a pécsi élet minőségén, és sokkal kedélyesebb várossá varázsolják szülővárosomat. Remélem, elő tudom segíteni, hogy a korombeliek is bátrabban megosszák majd a várossal kapcsolatos gondolataikat, és aktívan részt vegyenek az elkövetkező időszak formálásában.

  Felcser Dávid

  Felcser Dávid

  Felcser Dávid vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a pécsi Nappali Bár tulajdonosa. Az elmúlt évben volt szerencsém több környező ország közösségi alapítványainak kézzelfogható, megvalósult projektjeit megtekinteni, munkájukat működés közben megfigyelni. A tapasztaltak alapján biztosan állíthatom, hogy a rendszer működik és megoldást jelenthet sok olyan problémára melyet a létező önkormányzati és civil kezdeményezések nem képesek kezelni. Szülővárosomért családi hagyomány szerint rajongok, részt venni felvirágoztatásában számomra kötelesség.

  Dr. Kleisz Teréz

  Dr. Kleisz Teréz

  Dr. Kleisz Teréz vagyok, docens a pécsi egyetemen, szociológiát és kultúraközvetítést oktatok, kutatok, részt veszek a Pécs - Tanuló város-Tanuló régió program fejlesztésében, nemzetközi együttműködésekben. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy eltérő kulturális logikák, nyelvek és szervezeti kultúrák ellenére újszerű együttműködési példák és közösségi kezdeményezések szülessenek, amelyek növelik a pécsi lét demokratikus minőségét a jobb életesélyek teremtésére. Szeretnék hinni abban, hogy egyre több ember ismeri fel a közösségi összefogás tapasztalatán keresztül, hogy nem passzív áldozatai vagyunk a sorsnak, hanem rajtunk is múlnak a dolgok, érdemes tanulni, nyitottnak lenni, keresni a társakat.

 • Knyihár Éva

  Knyihár Éva

  Knyihár Éva vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, Baranya Megyei Önkéntes Centrum szakmai vezetője. Szeretem Pécset, ide születtem, ide köt minden: családom, barátaim, hivatásom. Közösségfejlesztő szakemberként meggyőződéssel vallom, hogy helyi közösségi kezdeményezések "gerjesztésével", és azok támogatásával lehet szolidáris közösség(ek)et létrehozni, ezáltal városunkban egy még élhetőbb "pécsi élet" feltételeit megteremteni. Ez hosszadalmas, komoly munka, közös felelősséggel. Hiszem, hogy egy jól működő városi közösségi alapítvány, újszerű szemléletével, hosszú távú alternatívákat adhat ezen civil kezdeményezések megvalósítására.

  Konkoly-Thege Júlia

  Konkoly-Thege Júlia

  Konkoly-Thege Júlia vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora. Több környezet- illetve érdekvédelemmel foglalkozó társadalmi szerveződésben vállaltam és vállalok ma is aktív szerepet és nagy öröm számomra, hogy segédkezhetek ennek az alapítványnak a létrehozásában is. Egy kiforrott közösségi alapítvány működésében olyan jó gyakorlatot látok, amely a szolidáris és megoldásközpontú gondolkodás erősítésével valóban képes a társadalmi változások előmozdítására. A közösségi alapítvány munkájának egy nagyon fontos "mellékterméke" lehet az információ és tudás felhalmozása a helyi igények, erőforrások és módszerek területén. A lényeg számomra a közösség megmozgatása egy olyan rendszerben, ami jó példája lehet a társadalmi felelősségvállalásnak a függetlenség és az önállóság keretein belül.

  Peták Péter

  Peták Péter

  Peták Péter vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány elnöke, a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány munkatársa. Azért vállalok szerepet ebben az új pécsi kezdeményezésben, mert az országos civil szervezetekben évek óta végzett munkám mellett hiányzik az életemből a tevékeny felelősségvállalás Pécsért, ez a város többet jelent nekem, mint lakóhelyet. Hiszek benne, hogy a Pécsi Közösségi Alapítvánnyal elérjük, megtaláljuk azokat az embereket, akik pénzt, időt, lelkesedést fordítanának városunk hosszabb távú jövőjét meghatározó helyi ügyekre. Az aktív közösségek, a méltányosság, a szolidaritás jelentik számomra azokat az értékeket amelyek érdekében szerepet vállalok a kezdeményező csapatban.

 • Szép Tamás

  Szép Tamás

  Szép Tamás vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a pécsi Nappali Bár és Nap Hostel tulajdonosa. Azért vállalok szerepet ebben az új pécsi civil kezdeményezésben, mert alkalmasnak találom a közösségi alapítványi formát arra, hogy javítsuk a Pécsett élő közösségek életminőségét, segítsük a helyben működő civil szervezetek, ngo-k hatékonyabb működését, felhívjuk a szerencsésebb sorsú városlakók figyelmét a kevésbé szerencsés, nehéz sorsú helyi családok, közösségek problémáira, és lehetőséget teremtsünk arra, hogy hatékonyan segítsük, támogassuk egymást egy jobb élet, egy boldogabb Pécs érdekében. Célom, hogy aktívan részt vehessek társadalmi és környezeti ügyeink jobbításában, egy fenntartható és boldog jövő megteremtésében.

  Dr. Tistyán László

  Dr. Tistyán László

  Dr. Tistyán László vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány alapítója és kurátora.

Adományozóink:

Főtámogató:

Közös Alapon

Magánadományozók:

 • Aczél Lászlóné Kónyi Éva
 • Anonim adományozók
 • Ács Tamás
 • Benedek Gabriella
 • Bognár Hajnalka
 • Busa Csilla
 • Dr. Barakonyi Eszter
 • Dr. Husz Mária
 • Dr. Huszár Zoltán
 • Dr. Nemeskéri Zsolt
 • Dr. Porpáczy Ügyvédi Iroda
 • Dr. Répásyné Gárdai Szilvia
 • Dr. Váci Tímea
 • Dr. Várnagy Péter
 • Dránovits Klára
 • Felcser Dávid
 • Hajnal Zsolt
 • Ifj. Dr. Zeller Gyula és Pavluska Valéria
 • Kleisz Jánosné
 • Kleisz Teréz
 • Knyihár Éva
 • Konkoly-Thege Júlia
 • KÖSZI
 • Nevelők Háza Egyesület
 • Ódor Zsolt
 • Peták Péter
 • S.Fact Kft
 • Sasvári Gábor
 • Scsaurszki Tamás Ádám
 • Sólyom Alexander
 • Szczaurski Kft.
 • Szép Tamás
 • Tistyán László
 • Vida Zoltán
 • Zack Tipton
 • Zentai Krisztina

Információk:

Pécsi Közösségi Alapítvány

Székhely és levelezési cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.

Számlaszám:

50800111-15503028-00000000

11731001-23113859-00000000

IBAN szám:

HU73 5080 0111 1550 3028 0000 0000

HU69 1173 1001 2311 3859

SWIFT kód:

TAKBHUHBXXX

OTPVHUHB

Adószám: 18755224-1-02

E-mail: pecsi.kozossegi.alapitvany@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pecsi.kozossegi.alapitvany


Alapító okirat megtekintése