Kurátorok és szakértők

Berta Anikó

Az orvoskaron dolgozom, ahol több évig foglalkoztam a nálunk tanuló külföldi hallgatók érdekképviseletével. Nagy öröm számomra, hogy sok, itt végzett orvos Pécs városát a második otthonának tekinti. Mindig is feladatomnak éreztem, hogy megismertessük velük a várost, a városlakókat és hogy bevonjuk őket a helyi civil tevékenységekbe. Hiszek a helyi, alulról jövő kezdeményezésekben, hiszek a civil munka erejében.

Fazekas István

Mérnök informatikus valamint művelődésszerevező szakon végeztem Pécsen. 22 éve dolgozom a Pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNYNÁL, mint kommunikációs vezető alapítvány sérült élethelyzetben élő gyermekkel és felnőttekkel foglalkozik. Emellett 7 éve önkéntes vagyok Budapesten a Nem Adom Fel alapítványnál. Munkám során számos fogyatékkal élő társammal találkoztam emiatt sok más és más élethelyzetet ismerte​m meg. Tevékenységem során kiemelt cél a fogyatékkal élő sorstársain integrált, inkluzív  életének kialakítása.

Felcser Dávid

A Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a Király-Nappali Kft. társtulajdonosa, a pécsi Nappali Bár és Reggeli Étterem üzemeltetője vagyok. A külföldön és itthon szerzett tapasztalatom alapján biztosan állíthatom, hogy a közösségi alapítványi forma megoldást jelenthet sok olyan problémára. melyet a létező önkormányzati és civil kezdeményezések nem képesek kezelni. Szülővárosomért családi hagyomány szerint rajongok, részt venni felvirágoztatásában számomra kötelesség.
Tíz évnyi felelős, környezet etikus fókusszal végzett vendéglátással a hátam mögött szívesen segítek fenntarthatósággal, KKV cégvezetéssel kapcsolatos kérdésekben.

Dr. Kleisz Teréz

A pécsi egyetemen, szociológiát és kultúraközvetítést oktattam, kutattam, részt veszek a Pécs – Tanuló város-Tanuló régió program fejlesztésében, nemzetközi együttműködésekben. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy eltérő kulturális logikák, nyelvek és szervezeti kultúrák ellenére újszerű együttműködési példák és közösségi kezdeményezések szülessenek, amelyek növelik a pécsi lét demokratikus minőségét a jobb életesélyek teremtésére. A közösségi alapítványi forma ehhez kiváló keretet, maga a mozgalom a több, mint 100 éves hagyományával hatalmas tudásbázist biztosít.

Knyíhár Éva

Szociális munkás egyetemi diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén szereztem. 1994 óta dolgozom a közművelődés területén, szervezek közösségi programokat. A kezdetek óta (2004) aktív tagja vagyok az Önkéntes Központ Alapítvány által kezdeményezett magyarországi Önkéntes Központ Hálózatnak, mely hálózat nagy hangsúlyt fektet hazánkban az önkéntesség kultúrájának népszerűsítésére. Hivatásos képzőként főleg a nonprofit szektor fejlesztésén dolgozom. Szakterületem az önkéntes menedzsment és a közösségi kezdeményezésekkel kapcsolatos fejlesztőmunka. Közösségfejlesztő szakemberként meggyőződéssel vallom, hogy helyi közösségi kezdeményezések “gerjesztésével”, és azok támogatásával lehet szolidáris közösség(ek)et létrehozni, ezáltal városunkban egy még élhetőbb “pécsi élet” feltételeit megteremteni.

Dr. Parag Csilla

Közgazdászként a versenyszférában dolgoztam multinacionális cég felsővezetésében, majd saját vállalkozásban. 2017-ben csatlakoztam a Pécsi Közösségi Alapítványhoz. Amellett, hogy rengeteg új dologgal találkoztam itt és sokat tanultam az elmúlt 3 évben, a korábban megszerzett tapasztalatomat jól tudom hasznosítani a civil szférában. Ahhoz, hogy egy nonprofit szervezet hatékonyan tevékenykedjen, elengedhetetlen a professzionális működés. Ennek a megteremtése az egyik fő feladatom az alapítványon belül. Szervezetünk többek között adománygyűjtéssel és támogatásosztással foglalkozik, különböző nemzetközi jó gyakorlatokat átvéve sikeres rendezvényeket bonyolítottunk le az elmúlt években, amelyekben koordináló, irányító szerepem volt.

Ligetfalvi Erika

Közgazdászként több mint 25 éve dolgozom a pénzügyi piacon, 2010 óta pénzügyi tervezőként.

Elsődleges feladatom ügyfeleim számára az anyagi biztonság megteremtése, hogy a kitűzött céljaikat elérhessék. A mai rohanó és sokszor kiszámíthatatlan világban rendkívül nagy jelentősége van a tudatosságnak, a transzparenciának, a hitelességnek, és a rugalmasságnak. Fontos, hogy tudatosak legyünk az élet minden területén, így a saját pénzügyeinkben is, amelyhez sokszor nincs idő, energia vagy ismeret.

Specialitásom mind a magánemberek, mind a cégek területén a gazdálkodás kockázati elemeinek feltárása, időbeni tervezése. Ebben segítek szakmai tudásommal és több éves pénzügyi tapasztalatommal. Igyekszem eligazítani a bennem, és tudásomban bízó embereket a pénzügyi világban.

Azért csatlakoztam a PKA-hoz, mert olyan célokat fogalmazott meg, amelyeket én is fontosnak tartok. Pécs számomra az ifjúságomat, a jelenemet és a jövőmet jelenti, és ezt a jövőt szeretném élhetőbbé, szebbé, emberközelibbé tenni.

Szép Tamás

A Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a Király-Nappali Kft. társtulajdonosa, a pécsi Nappali Bár, Reggeli Étterem és Nap Hostel üzemeltetője vagyok.

Több mint két évtizede vendéglátással foglalkozom, saját vállalkozásaimban a vendéglátás kulturális és közösségi vetülete foglalkoztat különösen. A Nappali és a Reggeli is egyfajta közösségi térként, civil kezdeményezések, programok helyszíneként is funkcionál, amellett, hogy minőségi ételeket, italokat és kulturális eseményeket kínál. Hasonló szellemiségű helyeket szívesen keresek fel Budapesten és külföldön is, alkalmam nyílt meglátogatni számos olyan helyszínt, kávézót, közösségi teret, koncerttermet, ahonnan sok inspirációt meríthettem.

Igyekszem aktívan részt vállalni a pécsi civil és kulturális életben, hozzátenni a magam munkáját ahhoz, hogy Pécs egy jobb, élhetőbb város lehessen.

Dr. Tistyán László

A jogi diploma megszerzése után az ELTÉ-n szerzett szociológus diplomat. Szociológusként előbb a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanított, majd 1991-ben egyetemi kollégájával közösen megalapította a társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó Fact Intézetet, melynek vezetője ma is. Az egyetemen töltött évei alatt számos egészségügyi témájú szociológiai kutatásban vett részt. Az egyetemen szerzett kutatási tapasztalatai nyomán elkezdett foglalkozni az egészség (well being) közösségi aspektusaival. Az 1990-es évek közepén kollégájával, üzlettársával, dr.Füzesi Zsuzsannával kidolgoztak egy olyan közösségalapú egészség-életminőség fejlesztését szolgáló modellt, amelyet a Soros Alapítvány támogatásával egy évizeden keresztül a gyakorlatban is megvalósítottak közel 400 magyarországi településen. Az „egészségterv” néven ismert programot a 2000-es évek közepétől átvette az egészségügyi kormányzat is, attól kezdve a modellt számos verzióban ma is alkalmazzák elsősorban az egészségmagatartás alakítása érdekében.

Tistyán László a Soros Alapítvánnyal végzett közös munka során szerzett tapasztalatok nyomán, az Alapítvány támogatásával megvalósított program fejlesztése érdekében kutatóként elkezdett foglalkozni a közösségek létének egyes fontos aspektusaival, a közösségi tervezés, a közösségi autonómia, illetve a közösség és az egyének kapcsolatának kérdéseivel. Ez utóbbi témákban szerzett tapasztalatait több település- és területfejlesztési koncepció helyi társadalomra vonatkozó részeiben is felhasználta.

Szakértők

Dénes Anett

a PKA médiafelületeinek kezelője

12 éves korom óta élek Pécsen, azaz 23 éve. Sokféle területen dolgoztam, szolgáltam a pécsieket: az oktatásban, a vendéglátásban, a népművészet előadói ágán néptáncos, népdalénekesként; és első, saját kiadásban megjelent könyvemmel több könyvbemutatót is megértünk szintén Pécsen az elmúlt évben.

Szívesen csatlakoztam 2019. őszén a Pécsi Közösségi Alapítvány munkájához, mert olyan ügyek mellett teszi le a voksát, amelyek számomra is fontosak és engem is inspirálnak.