GERLINGER LILLA

„Gerlinger Lilla Lénárd Katával mondhatni nagyon közeli és közvetlen kapcsolatot ápolt, mely a pécsi egyetem tanítvány-mester relációban töltött éveit követően barátsággá és egymást kimondottan kedvelő kollegialitássá alakult.
Gerlinger Lilla a Bátor Tábor Alapítványnál hosszasan önkéteskedett, illetve gyászterapeutaként működött, később a Tábor önkénteseit toborozta és képezte. Az egyetem elvégzése után 2010-ben az Országos Onkológiai Intézet pszichológusa lett. Az Intézmény belgyógyászati osztályához kapcsolódóan 8 éven át volt a kórházi pszichológiai ellátás és az onkopszichológiai team szervező- és kulcsfigurája. 2017-ben Riskó Ágnes születésnapjának tiszteletére kiadott tanulmánykötet társszerkesztőjeként kérte fel Lénárd Katát egy tanulmány elkészítésére is. Klinikusi szakvizsgát szerzett.
Alapító tagja és állandó munkatársa a Kréné Pszichoanalitikus Pszichoterápiás Rendelőnek.
https://krene.hu/gerlinger-lilla/
2018 óta a Traumaközpont kötelékében súlyos traumán átesett és elszenvedett páciensekkel is dolgozik.
https://traumakozpont.hu/csapatunk/gerlinger-lilla-2/
2022-től az SE Pszichoterápiás osztályának klinikai szakpszichológusa.
Terápiás munkájában analitikusan orientált és dinamikus szemléletben tevékenykedik, de tájékozott az EMDR-ben, az integratív módszerekben, illetve a mindfulness-ben és dream-ben is. Jelenleg pszichoterapeuta jelölt.
Szakmai munkájában hű az iskoláitól, különös tekintettel a pécsi anyaintézménytől és mestereitől, illetve tanáraitól kapott magas színvonalú, széles spektrumon érvényesülő szakmaiság elvárásához. Tevékenységei során személyes, emberi és társadalmi értékteremtésre egyaránt sikerrel törekszik: pácienseinek biztonságot nyújtó szakember, kollégáinak megszólítható, inspiráló és közvetlen munkatárs és barát.
A fentiek miatt javaslom tehát Gerlinger Lilla díjazását: úgy vélem mind szakmai munkássága, mind pedig emberi attitűdje miatt is méltó Lénárd Kata emlékéhez.”