GOMBOLYÍTÓ TERÁPIÁS MŰHELY

„Jó szívvel ajánlom a díjra a Gombolyító csapatát, akik évek óta kitartóan, sok-sok belefektetett energiával, megbízható szakmaisággal és nagy tudással, alázattal végzik munkájukat.
A különböző korosztályokkal végzett segítő, pszichoterápiás munkájuk mellett rengeteget tettek és tesznek azért, hogy a mesékkel újra összekapcsolják az embereket. Ezzel olyan kincset adva kezükbe, amellyel bármilyen élethelyzetben megtalálhatják a jó megküzdési módokat.
Magam is meseterapeuta lévén jól tudom, milyen sok munka és készület van a mögött, amit a Gombolyító csapata évek óta tesz: különböző generációkkal és feltételek között teremtik meg a mesékkel való kapcsolódás lehetőségeit. Ezzel elvarázsolt, békés perceket teremtve, vagy vidámságot, nevetést hozva, illetve terápiás eszközként alkalmazva a mesék adta ősi tudást. Emellett szakmai rendezvényeken bemutatva a mesékkel való munka végtelen kincsestárát és lehetőségeit, továbbá jelentős szerepet és feladatokat vállalnak abban, hogy a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület hagyományteremtő rendezvényeit Pécsen elérhetővé tegyék.
A csapat egyik tagja (Standovár Ágnes) a Meseterápiás Egyesület elnökségi tagjaiként is feladatot vállal abban, hogy ez a fantasztikus módszer tovább erősödjön és fejlődjön.
Érzékenyen, okosan kapcsolják össze szakmai tudásukat ezzel a viszonylag új terápiás eszközzel, s az ő kezükben jó helyen van, amit tevékenységeik meg is mutatnak.
Egy, a facebook oldalukról gyűjtött fotóválogatással is szeretném érzékeltetni sokszínű munkájukat.
Első 3 évük képekben itt megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=5UFcO_PnI7o&t=8s „
Második jelölés:
„Lénárd Kata emlékét én is szívemben őrzöm, fontos és szép emlékőrzés a Lénárd Kata-Díj. Megtisztel, hogy jelölhetek.
Szeretném Lénárd Kata-Díjra jelölni a Gombolyító Terápiás Műhelyt.
A Holcsik Erzsébet, Standovár Ágnes és Alföldi Linda klinikai szakpszichológusok, Metamorphoses meseterapeuták által létrehozott terápiás műhely felnőttek és gyermekek számára kínál belső lelki utak bejárásához gombolyítható fonalat. Teszik ezt azon értékekkel, melyek Lénárd Kata életében, munkájában is meghatározóak voltak. Munkájuk számomra Kata lelkesedését idézi. Segítő munkájukat odaadó, cselekvő, folyton megújuló, új utakat kereső, integratív szemlélettel a művészetek iránti érzékenységgel végzik. Munkájuk sokszínű, szerteágazó: inspiráló felnőtt mese-estek sokszor saját önismereti utak bejárására indítják a résztvevőket, tematikus felnőtt önismereti csoportok közül kiemelném a Varázsmagok csoportot, mely a segítő szakemberek számára kínál mentálhigiénés támogatást.
Az „Idős kor becsülete” címmel Erősödő Civil Közösségek pályázat 2019-ben nyert támogatásból idősotthonok látogatásával végeztek mentálhigiénés munkát, 2020-ban ezen pályázat újra nyertes pályázóiként Anyaotthonokban és Családok Átmeneti Otthonában végeztek komplex mese- és művészetterápiás munkát. A Pécsi Gyermekotthonnal ápolt rendszeres kapcsolatukban hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek számára kínálnak önismereti munkára lehetőséget.
Fentiek alapján Lénárd Kata emlékét őrző díjra méltónak látom a Gombolyító Terápiás Műhelyt.”