Alapítvány története

A Pécsi Közösségi Alapítványt 2016-ban jegyezték be, 9 magánszemély alapította, mára változott az összetétel, de ma is 9 fő alkotja a kuratóriumot.

Egyelőre mindenki önkéntesen tevékenykedik benne, egyedül az ügyvezető igazgató részfoglalkozású alkalmazott.

Az alapítók a várost kritikus helyzetűnek látták, jövőperspektíváit törékenynek. Miközben Pécs országszerte magas presztízsű, vonzó városként él a köztudatban, a pécsiekre gyakran jellemző a rossz közérzet, s bár szeretik a települést, de sokak aspirációit mégsem elégíti ki, elmennek a fiatalok. Gyenge a civil társadalom részvétele a folyamatokban. Esélyteremtésre, nagyobb kohézióra, a közös összefogások jó tapasztalatára van szükség, hogy lendületet kapjon a konstruktív megküzdés képessége.

Célok, értékek:

A PKA adományokat gyűjt, adományozókat von be a közösségi forrásteremtésbe, együttműködéseket stimulál, partnereket keres, közösségi részvételen alapuló projekteket támogat. Az adományozó közvetlenül látja, hogy milyen eredményeket hoz a támogatása.

A PKA hosszú távon elkötelezett olyan helyi jó ügyeket felkaroló közösségi kezdeményezések fejlesztésére, amelyek felkeltik a felelős támogatók érdeklődését.

A város szeretete, a jövőjéért viselt felelősségérzés mozgatja az alapítványt, az a meggyőződés, hogy a városhoz kötődők tudása, kreativitása, összefogása és anyagi hozzájárulása messze jobban kiaknázandó erőforrás a minőségibb pécsi élet eléréséért. Cél, hogy tudatosuljon a pécsi közösség jövőjéért való felelősség, hogy erőteljesebb legyen az önmagunkon való segítés képessége.

A PKA törekszik a helyi társadalmat mobilizálni, így cégeket is megnyerni rendszeres adományozónak, partnerségeket kialakítva a társadalmi felelősségi programokban.

A PKA szektorokon átívelő kapcsolatokat kíván építeni a városban, megszólítva a Pécsről más városokba vagy külföldre elszármazottakat is.

Tematikai alapok:

A Pécsi Közösségi Alapítványt eddig közel 600 magánszemély ill. vállalkozás tartotta érdemesnek a támogatásra.

A támogatásokat három alapba gyűjti az alapítvány, de ezek bármikor bővíthetők. Ha egy cég vagy magánszemély nagy adományt kíván tenni egy meghatározott társadalmi ügyet szolgálni akarván, akkor a PKA vállalja a felelős működtetést, az érdemes közösségi projektek felkutatását, a szakmai partnerséget. A nagy adományozók megjelölhetik saját prioritásaikat, s nevüket is adhatják az új Alapnak.

A Szomszédság Ereje Alap: Lakóhelyhez kötődő közösségi kezdeményezések, összefogások, városrészen belüli és városrészek közötti kapcsolatok elindítása és erősítése.

A Pécs Jövője Alap: Régi problémákra új, demokratikus, részvételi megoldások ösztönzése. olyan helyi projektek támogatása, amelyek merész lépéseket tesznek a helyi jövő alakításába, újító szellemet hoznak a pécsi valóságba.

A Pécsi Közösségi Alapítvány 100 Barátja Alap: Általános felhasználású alap, amely a bizalomteli kapcsolatok építésén nyugszik, s növekvő társadalmi beágyazódást jelez.