Bulisegély Szolgálat

Az évente megrendezésre kerülő, alkalmanként több tízezer látogatót befogadó O.Z.O.R.A. Fesztivál rendezői az elmúlt közel tíz év folyamán minden fesztiválévben az INDIT Közalapítványt kérték fel a fesztivál teljes ideje alatt 24 órában működő ártalomcsökkentő szolgálat megszervezésére. A szolgálat koordinátorai szakmai és személyes kompetenciák szerint vegyes összetételű és tudatosan felépített csapattal dolgoznak, amely összesen 30-40 főt számlál. A váltott műszakban dolgozó kisebb, hat-nyolc fős csapatok a legfontosabb kompetenciák szerint vegyes összetételűek, az egyes csapatokban dolgoznak pszichiáterek, illetve más szakképzettségű orvosok vagy egészségügyi dolgozók, pszichológusok, illetve pszichoterapeuták, szociális ellátásban dolgozó szakemberek, valamint nyelveket jól beszélő, illetve a partikultúrát jól ismerő önkéntesek.
Az ártalomcsökkentő szolgáltatás, magában foglalja többek között a kálciumot és magnéziumot tartalmazó víz, valamint ropi és szőlőcukor folyamatos osztását a legfrekventáltabb színpadoknál, továbbá a biztonságos partizással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó információs füzet terjesztését a fesztivál teljes területén. A szolgálat Haven (Kikötő) nevet viselő sátrában a lehetőségekhez mérten nyugodt és biztonságos körülmények között pihenhetnek a fesztiválozók, továbbá segítséget és tanácsot kérhetnek a szolgálatot ellátó önkéntesektől.
A szolgálathoz forduló kliensek szerhasználattal összefüggő akut problémái gyakran szorosan összefonódnak a traumából eredő szenvedéssel. A kliensek fizikai biztonságának védelmén túl az önkéntesek gyakran megtartó (holding) funkciót ellátva segítik a klienst, egy ítélkezéstől és kényszertől mentes társas közegben A fesztiválon dolgozó csapat változó összetétele ellenére egyre hatékonyabban látja el feladatait, teret biztosítva az újonnan bekapcsolódó fiatal önkéntesek szakmai és személyes fejlődésének is.
Meglátásom szerint a BS Szolgálat társadalmi szerepvállalása egyedülálló, de legalábbis kiemelkedő hazánkban abból a szempontból, hogy ítélkezéstől és kényszertől mentesen támogatja azt a belátást, hogy a szerhasználat a fiatalok közösségi életének és személyes autonómiájuk fejlődésének velejárója, ugyanakkor tudomást vesz arról a szenvedésről, bizonytalanságról, deprivációról, út- és kiútkeresésről, amely gyakran a szerhasználat és az azzal járó kockázatok mérlegelés és tájékozódás nélküli vállalásának hátterében áll, és ennek az elfogadó, ugyanakkor tudatos szemléletnek a gyakorlásával támogatja a partik és fesztiválok látogatóit abban, hogy önmagukra és egymásra figyelve, felelősen, biztonságos feltételek között szerezzenek új tapasztalatokat és új energiát, szerekkel vagy azok nélkül.
Összességében úgy vélem, hogy az INDIT BS Szolgálat tevékenysége méltó Lénárd Kata emlékéhez, összhangban áll a nevével és munkásságával fémjelzett értékekkel, így a megosztó társadalmi kérdések iránti érzékenységgel és nyitottsággal, az önkéntes társadalmi szerepvállalással, valamint a szubkulturális kisebbségek támogatásával.
A pécsi és kaposvári központú INDIT BS Szolgálat mintájára Győrben is szerveződött rendszeres tevékenységet végző szolgálat Az INDIT Közalapítvány honlapján érhető el a Szolgálatot bemutató tájékoztató.