MUCSI GEORGINA

Mucsi Georgina pont abban a szellemben éli életét, végzi munkáját és támogatja a különböző társadalmi csoportokat, amelyet a díj alapítói Kata emlékéhez méltóan elismerésre érdemesnek találhatnak. Gina egy rendkívül kedves, nyitott és sokoldalú személyiség. Egyetemi adjunktusként több, mint tíz éve vesz részt a Pécsi Tudományegyetem szociális munkás- és a szociálpolitikus képzésében, ahol a hallgatók kedvelt oktatójaként nem csupán az elméleti ismeretek átadására, de a hallgatói életutak támogatására és a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektet. Munkáját dicséri többek között a Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékén kidolgozott mentorprogram, amely mind szakmai, mind mentális támogatással igyekszik csökkenteni a hallgatói lemorzsolódás kockázatát. Sok éves szakmai munkájának és még régebbre nyúló, azóta is folyamatos önkéntes tevékenységeinek köszönhetően kitűnő szakmai és személyes kapcsolatokkal rendelkezik a segítő szakmában, hatékonyan használva ezeket az erőforrásokat a különböző társadalmi problémákkal szembeni érzékenyítésre és a segítségre szorulók támogatására.