Köszi Egyesület

A Közöségért Szolgáltató Iroda Egyesület 2001-ben jött létre, kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalok beilleszkedési problémáinak orvoslását, a társadalmi érzékenyítést, közösségfejlesztést. Az egyesület felvállalja prevenciós célú programok szervezését, szolgáltatások közvetítését. A tanulmányi idő alatt (középiskola, egyetem) munkaerőpiaci felkészítést, karriertámogatást végez a fiatalok számára. Működése alatt számos programsorozatot bonyolított le emberi jogi, esélyegyenlőségi témában. Programjaival és szolgáltatásaival a fiatalok életminőségének javítására törekszik.
Partnerszervezeteinkkel együttműködve nyári tábor szervezését tűztük ki célul kamaszkorú fiatalok számára Pécsen a program a PTE Diáktanácsadó Központ pszichológusaival együttműködésben Túl távol, elég közel címmel kerül megrendezésre.

A program ötlete egy 2022. nyarán megvalósított Lázadó lányok táborban született. Az itt résztvevő 14-17 éves korosztály fogalmazta meg, milyen jó lenne, ha ezt a programot a fiúk számára is hozzáférhetővé tennénk, ha ezekről a témákról közösen beszélgethetnének és ismerhetnék meg a másik nem nézőpontjait. Ezt az ötletet tovább gondolva kerestük meg a PTE BTK Pszichológia Intézet szakemberét, segítségével felmértük a megvalósítás lehetőségeit, és a PTE Diáktanácsadó központ fiatal pszichológusainak bevonásával összeállítottunk egy olyan szakmai programot, ahol egy önismereti hét keretében 15-17 éves fiatalokkal dolgozunk a nemi szerepek megértésén, a társadalmi sztereotípiák tisztázásán, az asszertív, hatékony kommunikáció elősegítésén.

A gyűjtésünk fő célja, hogy a programhoz ne csak önköltséges formában csatlakozhassanak a résztvevők, hanem támogatott helyek meghirdetésével hozzáférhetővé tehessük azt szélesebb társadalmi körben, ezzel erősítve a társadalmi felelősségvállalást is. Hosszú távú terveink között szerepel egy klub működtetése is, ahol a fiatalok egész évben fordulhatnak szakembereinkhez aktuális problémáikkal.