SOLYMOS RÉKA

„Tisztelettel és szeretettel szeretnénk a Lénárd Kata-díj kapcsán a Különc-díjra jelölni Solymos Réka barátunkat és pszichológus kollégánkat.
Réka (és jómagunk is) abban a szerencsében részesülhettünk, hogy Lénárd Kata tanítványai lehettünk, amelynek révén olyan szemléletformálásnak voltunk részesei, amely a mai napig meghatározza a pszichológusként különböző területeken végzett munkánkat.
Solymos Réka gyermek- és ifjúsági, klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológusként dolgozik Pécsett, a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelés és Gondozóban. Munkájának nagy részében komplex és súlyos esetekkel találkozik; ennek során kiemelten szem előtt tartja az egyes szituációk egyéni vonásainak figyelembe vételét, magas fokú érzékenységgel és empátiával közelíti meg az egyéni traumákat és jelenségeket. A segítségnyújtás során az a beállítódás is jellemzi, hogy az esetek résztvevőinek minél szélesebb körét bevonja a megoldásba, kapcsolatot kezdeményez a szülőkkel, társintézményekkel, más szakmák képviselőivel. Különösen fontosnak tartja a hátrányos helyzetű csoportokkal, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyerekekkel való munka hatékonyságának növelését. Munkáját erősen áthatja a Lénárd Katától kapott dinamikus szemlélet, a fejlődéslélektannal kapcsolatos magas szintű elméleti tudás. Réka a szakmájában rendkívüli elhivatottsággal rendelkezik, szívvel-lélekkel végzi a mindennapokban sokszor megterhelő munkát. Főállása mellett a Vizelési Tréning Programban (továbbiakban VTP) is több éve fontos munkatárs, mind pszichológusként, mind a pszichológus-team szakmai koordinátoraként részt vesz a VTP munkájában. Ezen a területen is tudása legjavát nyújtja a vele kapcsolatba kerülő családoknak és gyerekeiknek.
Lelkiismeretes, szerény, humánus egyéniség. Időt és energiát nem sajnálva, mindennemű anyagi ellenszolgáltatás nélkül is szívesen osztja meg tudását különféle szakmai fórumon, legyen szó az EGYMI utazó gyógypedagógusainak továbbképzéséről, az orvostanhallgatók választható kurzusairól, vagy éppen szupervízióról.
Úgy gondoljuk, hogy Réka – a pályázati kiírás megfogalmazásával élve- „nézetei, elgondolásai, cselekedetei alapján több elismerést, figyelmet érdemelne”.